Địa chỉ, liên hệ

  • Địa chỉ: Phòng 212 – Tầng 2 nhà C – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội – Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội

  • Điện thoại: 043.7754648